08 Jan
08Jan

כל מה שרציתם לדעת על ביטוח ריסק ! 

לא לוקחים סיכון

ביטוח החיים הוא הביטוח היחיד שאנחנו לא רוכשים עבור עצמנו, אלא עבור בני המשפחה שלנו. רכישת פוליסת ביטוח חיים נועדה לדאוג לבני המשפחה שנשאיר אחרינו, בדרך כלל בני זוג וילדים, על ידי הבטחה של סכום פיצויים קבוע מראש שיגיע לידיהם במקרה ונלך לעולמנו.
ביטוח ריסק הוא כיסוי ביטוחי הנפוץ ביותר, המבטיח פיצוי כספי לשארים של בעל הפוליסה. הפיצוי יכול להגיע בצורת תשלומים חודשיים קבועים או כפיצוי חד פעמי ( למעט התאבדות בשנה הראשונה - בביטוח חיים למקרה מוות ) . 
ה"סיכון" אותו לוקח המבוטח בעת רכישת ביטוח מסוג זה, הוא שבמידה והמקרה הביטוחי לא יתרחש עד סיום תקופת הפוליסה, הוא לא יקבל את כספו, מכיוון שבביטוח מסוג זה לא כולל מרכיב חסכון.

מהם ביטוחי הריסק הנפוצים?

ביטוח ריסק בביטוח חיים – בעת מקרה מוות בטרם עת, יקבלו המוטבים הרשומים בפוליסה (או אלה שהוגדרו על פי החוק) פיצוי חד פעמי לפי גובה הכיסוי שנקבע מראש בפוליסה. במידה ותמה תקופת הביטוח מבלי שהתרחש מקרה המוות, המבוטח אינו זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח.
עלותו של ביטוח ריסק משתנה בכל שנה בהתאם לגיל המבוטח, אך כיום ניתן לרכוש ביטוחי חיים בהם גובה הפרמיה משתנה רק אחת למספר שנים.
עם הגיעו של המבוטח לגיל שנקבע מראש בעת החתימה על פוליסת הביטוח, ייפסק הביטוח והמבוטח לא יהיה מכוסה יותר במקרה של פטירה ולא יהיה זכאי לפיצוי.

ביטוח ריסק בביטוח גילוי מחלות קשות – ביטוח זה נועד להעניק ללקוח פיצוי חד פעמי במקרה של גילוי מחלה קשה (לפי רשימת מחלות ידועה מראש, היכולה להיות שונה מחברת ביטוח אחת לשנייה), זאת על מנת לאפשר לו ולמשפחתו להתמודד עם המצב החדש, הכולל לפעמים הוצאות רבות ואבדן הכנסות, ולשמור על רמת החיים שלהם. גובה הפיצוי נקבע בזמן עריכת הפוליסה, ובהתאם לגובהו נקבעת עלות הפוליסה. בעת גילוי המחלה יפוצה הלקוח ע"י חברת הביטוח בפיצוי חד פעמי שנקבע בפוליסה. במידה ותמה תקופת הביטוח מבלי שהתרחש מקרה המוות, המבוטח אינו זכאי לקבל פיצוי מחברת הביטוח.

ביטוח ריסק בביטוח אובדן כושר עבודה – ביטוח אובדן כושר עבודה הוא אחד מביטוחי החיים הנפוצים ביותר, והוא מהווה רכיב עיקרי בפוליסות ביטוח מנהלים. כמו במקרה של גילוי מחלה קשה, גם ביטוח זה נועד להעניק למבוטח ולמוטבים הגנה כלכלית במקרים בהם המבוטח מאבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס , עקב תאונה או עקב מחלה .

ביטוח זה חשוב מאוד ואנו בבן עמי סוכנות לביטוח מגדירים אותו בחשיבות עליונה מבין שרשרת הביטוחים .

מי צריך לרכוש ביטוח ריסק / חיים ? 

1. בני זוג נשואים ( ריסק לכל בן עמית , בהתאם להכנסות של הבעל / האישה )
2. אובדן כושר עבודה - כל מפרנס כדי להשאר עם
ובמידה ויש אנשים שחשובים לכם ולאחר המקרה תרצו לעזור להם לא להתמודד לבדם .
4. במידה ולוקחים משכנתא .  

** שימו לב כאשר יש לכם כבר ילדים המשמעות של הביטוח הזה הולכת וגוברת וככל שיש לכם יותר ילדים ככה יותר שמח וככה סכום הביטוח צריך לעלות כדי שהחלוקה עבור כל ילד תיהיה בהתאם . 

האם ניתן לשלבם עם ביטוחים נוספים?

כמובן ! 

יש כמה סוגי ביטוחים ובתוך הפוליסה ניתן לשלב מרכיב חסכון / נכות מתאונה / מוות מתאונה / אובדן כושר עבודה / סעיף שחרור וכד' . 

** סעיף שחרור - פוטר את המבוטח מתשלום פרמיות עבור הפוליסה בעת אובדן כושר עבודה . 

באילו דרכים ניתן לקבל את סכום הפיצוי?

ביטוחי ריסק מציעים שלוש דרכים לקבל את סכום הפיצוי:
קבלת סכום הפיצוי שנקבע בפוליסה מיד עם קרות המקרה הביטוחי
קבלת סכום הפיצוי שנקבע בפוליסה בתום תקופת הביטוח ולא בסמוך לקרות המקרה הביטוחי
כאשר מדובר בביטוח חיים, קיימת אפשרות להעברת סכום הפיצוי למוטבים בתשלומים חודשיים במקום בהעברה חד פעמית.

כאשר רוכשים ביטוח ריסק, חשוב לשקול את הצרכים הביטוחים שלכם ובהתאם לכך להחליט איזה ביטוח לרכוש. האם אתם מסתפקים בביטוח ריסק או אולי רוצים לשלב אותו עם מרכיב חסכון? האם מעדיפים לקבל פיצוי חד פעמי או קצבה חודשית?
בנוסף, שימו לב במיוחד לנתונים חשובים כמו משך הביטוח, הרצף הביטוחי המובטח בביטוח וגובה הפיצוי במקרה של מוות או אובדן כושר עבודה.

 לא לוקחים סיכון ורוכשים ביטוח ריסק בבן עמי ביטוח ! 

" ללכת בטוח עם בן עמי ביטוח " 

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.