08 Jan
08Jan

ביטוח הבריאות בישראל בנוי בשלוש שכבות: ממלכתי, שב"ן ופרטי.

רובד הפרטי ניתן לבחור בין כיסוי משלים שב"ן לבין כיסוי מהשקל ראשון. מהו כל כיסוי ומה ההבדלים ביניהם?

עולם ביטוחי הבריאות בישראל בנוי ממספר 'שכבות הגנה' אשר ניתן להניחן זו על גבי זו כדי להרחיב את הכיסוי הביטוחי למשפחה, בהתאם לצורך ובהתאם 

ליכולות הכלכליות.

השכבה הראשונה והבסיסית, לה זכאי כל אזרח בישראל, היא סל שירותי בריאות ממלכתי, המאפשר לכל אחד ואחת מאתנו לקבל שירות רפואי בכל מקום 

ובכל זמן, בחינם או בעלות מינימלית המתאים לכל כיס . 

השכבה השנייה כוללת את הביטוחים המשלימים שמציעות לנו קופות החולים, הנקראים שב"ן (שירותי בריאות נוספים). רכישת ביטוח כזה מקנה זכאות לקבלת שירותים שאינם נכללים בסל הבריאות הממלכתי, לדוגמה בחירת מנתח מתוך רשימה, רפואה משלימה, רפואת שיניים, התייעצויות עם רופאים מומחים, בדיקות שונות בתקופת ההריון וכד' .

השכבה השלישית היא ביטוחי הבריאות הפרטיים שמציעות חברות הביטוח השונות והוא המהיר ביותר לקבלת שירותים רפואיים כאלה ואחרים המכסה 

ונותן מענה מהיר . 

מומלץ לרכוש ביטוח באופן פרטי כל עוד המצב הבריאותי תקין כדי שלא יהיו החרגות ( אזורים בגוף שלא מכוסים עקב בעיה קיימת ) , חברת הביטוח לא לוקחת סיכון על מידע רפואי קיים . 

הכיסויים שניתן לרכוש : 

בסיס:

* ניתוחים מהשקל הראשון - כל ניתוח שהוא מהשקל הראשון בארץ 

* ניתוחים משלים שב"ן - ישולם תגמול רק במידה והניתוח לא מכוסה במסגרת התוכנית הממלכית של קופות החולים .

*  ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל 

* תרופות של בסל ובדיקות גנטיות 

* השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל 

נוספים:

* ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל 

* ייעוצים ובדיקות 

* הרחבה לתרופות 

* שרותים לילד 

כתבי שירות:

* אבחון ישיר 

*ליווי אישי פלוס 

*רופא מומחה און ליין 

*רפואה משלימה

******** בנוסף קיימים עוד ביטוחים כמו תאונות אישיות / מחלות קשות וכו' פרטים ינתנו במעמד השיחה ואו בפגישה .

אנו בבן עמי סוכנות לביטוח מאמינים כי שילוב בין כולם או חלקם מהכיסויים הפרטיים יוצר הרמונה מושלמת להגנה עליכם ועל בני משפחותיכם , התקשרו עכשיו ואו השאירו פרטיכם לקבלת הסבר מעמיק יותר ופרטים נוספים צרו קשר עם המומחים !  

עם הבריאות שלכם אנחנו לא משחקים . 

" ללכת בטוח עם בן עמי ביטוח "  


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.