משה בן עמי
מנכ"ל

מנכ"ל הסוכנות , בוגר המכללה לביטוח